İdari Birimler
  • Özlem ÖZKOÇ (Öğrenci İşleri Şefi)
  • Zerrin KORKMAZ (Özlük İşleri / Öğrenci İşleri)
  • Bihter SAYGILI (Özel Kalem)
  • Adem PARLAR (Ayniyat İşleri Sorumlusu)
  • Asım AYVAZ (Teknisyen)